graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำกระชังช่วยฟื้นฟูปริมาณสัตว์น้ำกลับสู่ระบบนิเวศในทะเลแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 18 พ.ย. 65
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 พ.ย. 65
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
3,754,377 บาท
ปีงบประมาณ 2566
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ซีแมน จำกัด

เลขที่สัญญา 149/2566
วันที่ลงนามในสัญญา 8 ธ.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 6 ก.พ. 66
วงเงินงบประมาณ 3,754,377 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ

 • download
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
  ประเภทไฟล์ : .pdf
 • download
  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประเภทไฟล์ : .pdf