graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำนโยบายเเละแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งเเห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 6 ธ.ค. 65
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 ธ.ค. 65
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
1,499,500 บาท
ปีงบประมาณ 2566
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา กยผ.25/2566
วันที่ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 มิ.ย. 66
วงเงินงบประมาณ 1,499,500 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ

 • download
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
  ประเภทไฟล์ : .pdf
 • download
  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประเภทไฟล์ : .pdf