graphic
graphic

เช่าโครงการเช่าห้องสำนักงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon

ชื่อประเภทโครงการ
เช่า

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
4,353,485 บาท
ปีงบประมาณ 2566
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.8/2566
วันที่ลงนามในสัญญา 15 พ.ย. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 66
วงเงินงบประมาณ 4,353,485 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf