graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 9,050 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 11 ต.ค. 65
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11 ต.ค. 65
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
33,850,000 บาท
ปีงบประมาณ 2566
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.7/2566
วันที่ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 ก.ค. 66
วงเงินงบประมาณ 33,850,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ