graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการรื้อถอนและทำลายผลอาสินในพื้นที่ทวงคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 3 พ.ย. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 พ.ย. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
8,950,500 บาท
ปีงบประมาณ 2565
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ติณติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.7/2565
วันที่ลงนามในสัญญา 12 ม.ค. 65
วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 พ.ค. 65
วงเงินงบประมาณ 13,630,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ