graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๘,๙๔๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 31 ส.ค. 64
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 31 ส.ค. 64
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
33,650,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.5/2565
วันที่ลงนามในสัญญา 2 พ.ย. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค. 65
วงเงินงบประมาณ 33,650,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ