graphic
graphic

จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
15,650,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวลวัฒน์การโยธา

เลขที่สัญญา สลก.2/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 3 มี.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ. 65
วงเงินงบประมาณ 15,650,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf