graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน 92 ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 25 พ.ย. 63
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ย. 63
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
14,064,960 บาท
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.4/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 18 ม.ค. 64
วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย. 64
วงเงินงบประมาณ 14,064,960 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ