graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำและวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 12 ก.ย. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.ย. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
76,264,755 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.2/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 23 พ.ย. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 17,787,300 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ