graphic
graphic

ซื้อโครงการซื้อเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
47,950,000 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.3/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 24 ธ.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 47,950,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf