graphic
graphic

จ้างโครงการ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
17,240,000 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท บิ๊กริช จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.๑๒/๒๕๖๒
วันที่ลงนามในสัญญา 13 ก.พ. 62
วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 เม.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 17,240,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf