graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 803 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 2 ต.ค. 61
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ต.ค. 61
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
10,620,000 บาท
ปีงบประมาณ 2562
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.5/2562
วันที่ลงนามในสัญญา 28 พ.ย. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย. 62
วงเงินงบประมาณ 10,620,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ