graphic
graphic

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
ซื้อ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
26,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท อาร์ สมาร์ทไลฟ์ จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.5/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 21 มี.ค. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย. 61
วงเงินงบประมาณ 26,000,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf