graphic
graphic

จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด โดยวิธีคัดเลือก

icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างที่ปรึกษา

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
7,990,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บีบีเอ็มที (ประเทศไทย)

เลขที่สัญญา กบช.55/2561
วันที่ลงนามในสัญญา 8 ก.พ. 61
วันที่สิ้นสุดสัญญา 8 ก.พ. 62
วงเงินงบประมาณ 7,990,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ

  • download
    เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประเภทไฟล์ : .pdf