graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำทุ่น จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาายฝั่ง ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 3 ก.ค. 60
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ค. 60
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
7,331,700 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.37/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 31 ก.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 930,600 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ

เลขที่สัญญา สลก.38/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 31 ก.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 1,395,900 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ