graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส่วนประกอบสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 23 ธ.ค. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
15,200,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.25/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 10 มี.ค. 60
วันที่สิ้นสุดสัญญา 3 ม.ค. 61
วงเงินงบประมาณ 15,200,000 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ