graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำนวน 3 รายการ (สบทช.2 สบทช.4 และ สบทช.7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 17 พ.ย. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ย. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
17,229,740 บาท
ปีงบประมาณ 2560
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด

เลขที่สัญญา สลก.7/2560
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ธ.ค. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 20 ส.ค. 60
วงเงินงบประมาณ 1,280,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา

download เอกสารแนบ