graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายดำสู่ระดับนานาชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 12 ก.พ. 59
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 59
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
5,796,400 บาท
ปีงบประมาณ 2559
สถานะโครงการ ระหว่างดำเนินการ
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะโภคิน

เลขที่สัญญา 112/2559
วันที่ลงนามในสัญญา 21 มี.ค. 59
วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 พ.ย. 59
วงเงินงบประมาณ 5,796,400 บาท
สถานะสัญญา ระหว่างดำเนินการ

download เอกสารแนบ