graphic
graphic

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

  • 17 พ.ย. 57
icon

ชื่อประเภทโครงการ
จ้างก่อสร้าง

ชื่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ย. 57
ราคาที่ตกลงซื้อ / จ้าง
ซึ่งรวมทุกสัญญาในโครงการ
79,760,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558
สถานะโครงการ สิ้นสุดสัญญา
icon

ชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

เลขที่สัญญา สลก.27/2558
วันที่ลงนามในสัญญา 30 มี.ค. 58
วันที่สิ้นสุดสัญญา 23 เม.ย. 59
วงเงินงบประมาณ 79,760,000 บาท
สถานะสัญญา สิ้นสุดสัญญา