graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่และเครื่องเสียง เพื่อจัดประชุมสัมมนาโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 10 มิ.ย. 2567
  • 119

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าสถานที่และเครื่องเสียง (5).pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง