graphic
graphic

(ประกาศรับฟังคำวิจารณ์) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดปัตตานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 8,480 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

 • 6 มิ.ย. 2567
 • 223

เปิดรับฟังคำวิจารณ์  ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 02 142 7423

Email : kevalee.in@dmcr.mail.go.th
ในวันและเวลาราชการ

download เอกสารแนบ

 • download
  ร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
 • download
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
 • download
  ราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ฯ พื้นที่จังหวัด(1).pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
 • download
  ราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ฯ พื้นที่จังหวัด(2).pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
 • download
  ราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ฯ พื้นที่จังหวัด(3).pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
 • download
  ราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ฯ พื้นที่จังหวัด.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
 • download
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปักไม้ไผ.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง