graphic
graphic

(ประกาศเชิญชวน) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

 • 30 พ.ค. 2567
 • 145

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 03867372 ต่อ 113 

ในวันและเวลาราชการ

 

download เอกสารแนบ

 • download
  ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 (สทช.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
 • download
  เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 (สทช.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18
 • download
  TOR โครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 (e-bidding) (สทช.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9
 • download
  แบบ บก.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง