graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการเสนอและกลั่นกรองโครงการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 2 เม.ย. 2567
  • 66

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพิมพ์คู่มือการเสนอและกลั่นกรอง.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง