graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสู่หน่วยปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 2 เม.ย. 2567
  • 59

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง