graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)

  • 28 ก.พ. 2567
  • 68

fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง