graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 15 ส.ค. 2566
  • 630

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ดังนี้

1. โครงการเช่าห้องสำนักงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง