graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 17 ก.ค. 2566
  • 613

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ดังนี้

1. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 คนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2567

3. โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2567

4. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2567

 

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง