graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจดัชนีความเปราะบางทางชีวภาพของป่าชายเลนด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 16 มี.ค. 2566
  • 26

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศผู้ชนะ.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง