graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

  • 24 ม.ค. 2566
  • 32

download เอกสารแนบ

fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง