graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 1 โครงการ) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

  • 14 ธ.ค. 2565
  • 3,198

โครงการซ่อมแซมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 จังหวัดสตูล งบประมาณ 1,373,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สทช.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง