graphic
graphic

(ประกาศเชิญชวน) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

 • 6 ธ.ค. 2565
 • 91

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2141 1279 ในวันและเวลาราชการ

download เอกสารแนบ

 • download
  ประกวดราคาการจ้างทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการ.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
 • download
  เอกสารประกวดราคาการจ้างทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการ.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
 • download
  รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการ.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23
 • download
  ราคากลางการจ้างทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการ.pdf
  ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง