graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณะ พ.ศ. 2565 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 5 ส.ค. 2565
  • 273

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบกลาง) ศวบต.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 14
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง