graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

  • 15 มิ.ย. 2565
  • 295

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศแผน สทช.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง