graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

  • 20 พ.ค. 2565
  • 708

 1.โครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน เนื้อที่ 578.12 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 2.โครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน เนื้อที่ 140.00 ไร่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศเผยแพร่แผน.PDF
    ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง