graphic
graphic

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน (งานรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน 5,000 ไร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 21 ต.ค. 2563
  • 804

download เอกสารแนบ

  • download
    ประกาศแผนรื้อถอน.pdf
    ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
fish
fish
fish

othernews ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง